Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. artystyczna - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-zaj.dorosli - Tre. wzmacniający (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat II (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (1 wolne miejsce)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat (3 wolne miejsca)
ŚR-17:00-gim. artystyczna - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (1 wolne miejsce)
ŚR-17:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (5 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat II (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (1 wolne miejsce)
CZW-17:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-5 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (1 wolne miejsce)
PT-17:00-gim. art. - gr. zaawansowana (5 wolnych miejsc)
PT-17:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (3 wolne miejsca)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. artystyczna - gr. 8-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (10 lat) (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom I) (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom II - III) (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (6 lat) (1 wolne miejsce)
WT-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (7-8 lat) (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (9 lat) (3 wolne miejsca)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 16-19 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. II (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. artystyczna - gr. 8-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (10 lat) (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom I) (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom II - III) (1 wolne miejsce)
ŚR-18:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (1 wolne miejsce)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (6 lat) (1 wolne miejsce)
CZW-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (7-8 lat) (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sport. - grupa średnio-zaawansowana (9 lat) (3 wolne miejsca)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 16-19 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. II (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 6-7 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom I) (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sport. - grupa zaawansowana (poziom II - III) (2 wolne miejsca)
PT-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gr. akrobatyka (1 wolne miejsce)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sport. - grupa Elite (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (2 wolne miejsca)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 13-15 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sport. - grupa Elite (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 8-9 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 10-12 lat (0 wolnych miejsc)
Zastrzegamy sobie prawo do:
1. zmiany trenera prowadzącego grupę,
2. przydziału tylko jednego trenera do grupy w przypadku grup o małej liczebności,
3. nie-utworzenia grupy w przypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników.
powered by