Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. artystyczna - gr. 5-6lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-zaj.dorosli - Tre. wzmacniający (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki II (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. artystyczna - gr. 5-6lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki II (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 4-latki (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. art. - gr. zaawansowana (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. artystyczna - gr. 7-10 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 15-18 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. II (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. artystyczna - gr. 7-10 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-zaj.dorosli - Mobility/Stretching (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 15-18 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. II (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-zaj.dorosli - akrobatyka/przyrządy lev. I (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gr. akrobatyka (3 wolne miejsca)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gr. akrobatyka (1 wolne miejsce)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
Zastrzegamy sobie prawo do:
1. zmiany trenera prowadzącego grupę,
2. przydziału tylko jednego trenera do grupy w przypadku grup o małej liczebności,
3. nie-utworzenia grupy w przypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników.
powered by