Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (1 wolne miejsce)
PN-17:00-zaj. dorośli - tre. wzmacniający (1 wolne miejsce)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
WT-17:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (2 wolne miejsca)
ŚR-17:00-zaj. dorosli - mobility/stretching (1 wolne miejsce)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-17:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PT-17:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-akrobatyka - gr. 8-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-18:00-zaj. dorośli - mobility/stretching (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
WT-18:00-zaj. dorośli - wzmacnianie/mobility (2 wolne miejsca)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 4 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-akrobatyka - gr. 8-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-18:00-zaj. dorosli - tre. wzmacniający (2 wolne miejsca)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-18:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 5-6 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
PT-18:00-zaj. dorośli - gimnastyka (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PN-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (1 wolne miejsce)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
WT-19:00-gim-akro. - gr. 15-18 lat (1 wolne miejsce)
WT-19:00-zaj. dorośli - wzmacnianie/mobility (3 wolne miejsca)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
ŚR-19:00-gim-akro. - gr. 15-18 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
CZW-19:00-gim-akro. - gr. 15-18 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 7-8 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 9-11 lat (0 wolnych miejsc)
PT-19:00-gim. sportowa - gr. 12-14 lat (0 wolnych miejsc)
Zastrzegamy sobie prawo do:
1. zmiany trenera prowadzącego grupę,
2. przydziału tylko jednego trenera do grupy w przypadku grup o małej liczebności,
3. nie-utworzenia grupy w przypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników.
powered by